Word een vriend van

Welkom op de site van de vrienden van Sadhana Village

Word jij ook een vriend?

Sadhana village is een leefgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking of een psychiatrische aandoening in India, ongeveer 30 km. van de stad Pune.

De 30 bewoners van Sadhana Village worden special friends genoemd. Deze benaming sluit aan bij de visie van Sadhana Village. De special friends zijn onze gelijken, maar ze zijn speciaal omdat ze onze ondersteuning meer dan anderen nodig hebben.
 
De dagelijkse begeleiding van de special friends wordt geboden door drie ‘huismoeders’ die samen met de special friends wonen en door gemiddeld 7 of 8 vrijwilligers, meestal afkomstig uit Westerse landen.

Sadhana village is een niet gouvermentele organisatie die voor haar inkomsten afhankelijk van de verblijfskosten die door de familie van de special friends betaald worden (ongeveer € 65 per maand) en van donaties.

Wij kunnen Sadhana Village en de special friends ondersteunen door het geven van donaties of door een aantal maanden als vrijwilliger in Sadhana te gaan werken. De stichting ‘Vrienden van Sadhana Village” is in 2009 opgericht om vanuit Nederland deze ondersteuning te organiseren.

Op deze site kan je meer lezen over Sadhana Village en hoe je kan ondersteunen. Je kunt ook naar de eigen website van Sadhana Village gaan om te zien wat in het verre India gebeurt.

 

Sadhana Village is opgericht door Vasant Despandhe. Aanleiding was het feit dat een van zijn dochters een hersenletsel kreeg. Toen duidelijk was dat ze nooit in staat zou zijn een zelfstandig leven op te bouwen, ging Vasant op zoek naar mogelijkheden voor haar toekomst.
Hij vond dit niet in de bestaande voorzieningen in India. In zijn zoektocht in het buitenland kwam Vasant in contact met de Camphill organisatie. Hier vond hij zijn inspiratie die leidde tot de oprichting van Sadhana Villaga in 1994.

Hoewel de opzet was gebaseerd op de Camphill filosofie - het vormen van een leefgemeenschap waar special friends en hun begeleiders samen wonen - bleef Vasant in de vormgeving trouw aan de eigen Indiaase - Hindoestaanse achtergrond en cultuur.

Gekozen werd voor een locatie op het platteland en niet voor de hektiek van een stad als Pune waar Vasant woont. Van meet af aan was voor Vasant duidelijk dat Sadhana Village geen afgesloten gemeenschap zou moeten worden, maar dat het ingebed zou moeten zijn in de vallei met 13 omringende dorpen.

Gedurende de eerste jaren heeft Sadhana Village in de omringende dorpen projecten gestart die vooral gericht waren op de boeren, zoals het initiëren van irrigatie werkzaamheden, opzetten van een coöperatieve rijstmolen, een verzamelpunt voor buffelmelk, enz.

De laatste jaren is het accent verschoven naar  projecten, gericht op de ondersteuning van kinderen, meisjes en vrouwen. In 2014 is begonnen met een nieuw project - het Barefoot Caregiver project - bedoeld om gezinnen met een kind met een beperking te ondersteunen.

Sinds begin 2017 woont Vasant Desphande samen met zijn dochter ook op Sadhana Village. De gezondheid van Vasant ging achteruit en het werd moeilijk voor hem om de zorg voor zijn dochter zonder hulp te bieden. De zakelijke leiding van Sadhana Village is overgenomen door  Rajan Desphande. Rajan geeft ook leiding aan een NGO in Sangli, ongeveer 250 km ten zuiden van Pune.

 

_______________________________________